VYHLÁŠKY, ZÁKONY, VÝROČNÍ ZPRÁVY

 

MÍSTNÍ VYHLÁŠKY

Název vyhlášky
Účinnost
Řád veřejného pohřebiště
01.07.2002
OZV č. 1/2005 Požární řád obce
19.03.2005
OZV č. 1/2006 Požární řád obce Mackovice 12.05.2006
Jednací řád obce Mackovice 28.11.2014
Organizační řád obce Mackovice 28.11.2014
Dodatek číslo 1 k Organizačnímu řádu obce.pdf 30.11.2015
OZV č.1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.02.2011
OZV č. 2/2011 o místním poplatku ze psů 01.02.2011
OZV č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.02.2011
OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mackovice 06.02.2015
Nařízení Obce Mackovice č. 2/2015-Tržní řád obce Mackovice 06.02.2015
Příloha č.1 k Nařízení obce Mackovice č.2/2015, kterým se vydává Tržní řád obce Mackovice 06.02.2015
OZV č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému srhomažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2016
OZV 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2017
OZV 2/2016 o místním poplatku ze psů 01.01.2017

 

DŮLEŽITÉ ZÁKONY

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

10. 12. Julie

Zítra: Dana

Výsledky rozborů pitné vody - VODOVOD MACKOVICE

Výsledky rozborů

MUDr. Radoslav Olejník - provozní a ordinační doba

ordinacni_hodiny2015.pdf

Lékárna Božice a Česká pošta Břežany-pracovní doba

Lekarna Bozice.pdf

Nahlížení do katastru nemovitostí a map

nahlizenidokn.cuzk.cz/

Aktuální jízdní řády

www.idsjmk.cz

Návštěvnost stránek

116435