OBECNÍ KNIHOVNA V MACKOVICÍCH

  • Účelem zřízení knihovny je zaručení rovného přístupu všem bez rozdílu k veřejným knihovnickým a informačním službám vymezených knihovním zákonem.
  • Obecní knihovna v Mackovicích je základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem. Je součástí systému knihoven a dalších institucí, vykonávajících informační, kulturní a vzdělávací činnosti.
  • Na základě výměnného fondu s Městskou knihovnou ve Znojmě je zde možnost vypůjčení aktuálních knih různých žánrů a také časopisů.
  • Knihovna byla nově zrekonstruována a dovybavena novým nábytkem a technickým zařízením.  

Adresa knihovny: Mackovice 49, 671 78 Jiřice u Miroslavi - knihovna se nachází v přízemí OÚ Mackovice.

Evidenční číslo knihovny: 3591/2003

Zřizovatel knihovny: Obec Mackovice, Mackovice 49, 671 78 Jiřice u Miroslavi

Kontaktní údaje:

Ilona Pokorná - zaměstnanec knihovny, tel. číslo: 739 337 866,  OÚ Mackovice tel. číslo 515 277 114

PROVOZNÍ DOBA KNIHVONY:

  • každé pondělí a středa od 16:00 - 18:00 hodin - zájmová a kulturní činnost dětí a mládeže
  • Plán činnosti dětí
  • Noc s Andersenem.pdf
  • každé úterý a čtvrtek od 16:00 - 18:00 hodin - půjčování knihovního fondu

 

V knihovně je k dispozici bezplatný internet, který poskytuje František Ryšávka - GO-NET Hrušovany N/J.

Knihovna je vybavena multifunkčním kopírovacím strojem s možností tisku, kopírování a skenování.

Všechny služby knihovny jsou poskytovány bezplatně.

Technické údaje knihovny:

Umístění knihovny

v přízemí budovy OÚ Mackovice

Provozní doba

8 hodin týdně

Plocha knihovny

35 m2

Studijní místa

10

Počet PC

2

Multifunkční tiskárna

1

Webová stránka

www.mackovice.cz

Elektronický katalog

ne

V roce 2018 bude pořízen do knihovny nový knihovní systém.

Zřizovací listina - obecní knihovna Mackovice.pdf

Knihovní řád.pdf

Výsledky činnosti veřejných knihoven: 

www.knihovnazn.cz

Standard pro dobrou knihovnu:

http://knihovnam.nkp.cz

FOTO nové knihovny :

P1010007.JPG

P1010228.JPG

P1010232.JPG

Beseda s dětmi v knihovně "Dětské hřiště"

Zábavné odpoledne v knihovně 2.JPG

Zábavné odpoledne v knihovně.JPG

 

KNIHOVNÍ SYSTÉM CLAVIUS REKS

Do knihovny byl pořízen automatizovaný knihovní systém Clavius REKS, který byl financován z dotačního programu Ministerstva kultury ČR - VISK3 a spolufinancováno z dotace JMK na výkon regionálních funkcí.

ODKAZ na KATALOG:

https://baze.knihovnazn.cz/katalog/mackovice/baze.htm

 Kniha, Čtení, Literatura, Starý, Další Informace

 

 

PLÁN PRACOVNÍ ČINNOSTI V KNIHOVNĚ V MACKOVICÍCH 2019

Knihovna.jpeg

 

 

21. 3. Radek

Zítra: Leona

Výsledky rozborů pitné vody - VODOVOD MACKOVICE

Výsledky rozborů

MUDr. Radoslav Olejník - provozní a ordinační doba

ordinacni_hodiny2015.pdf

Lékárna Božice a Česká pošta Břežany-pracovní doba

Lekarna Bozice.pdf

Nahlížení do katastru nemovitostí a map

nahlizenidokn.cuzk.cz/

Aktuální jízdní řády

www.idsjmk.cz

Návštěvnost stránek

119341