Vyhlášky, zákony , usnesení zastupitelstva , výběrová řízení

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost
Řád veřejného pohřebiště
01.07.2002
OZV č. 1/2005 Požární řád obce
19.03.2005
OZV č. 1/2006 Požární řád obce Mackovice 12.05.2006
Jednací řád obce Mackovice 28.11.2014
Organizační řád obce Mackovice 28.11.2014
Dodatek číslo 1 k Organizačnímu řádu obce.pdf 30.11.2015
OZV č.1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.02.2011
OZV č. 2/2011 o místním poplatku ze psů 01.02.2011
OZV č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.02.2011
OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mackovice 06.02.2015
Nařízení Obce Mackovice č. 2/2015-Tržní řád obce Mackovice 06.02.2015
Příloha č.1 k Nařízení obce Mackovice č.2/2015, kterým se vydává Tržní řád obce Mackovice 06.02.2015
OZV č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému srhomažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2016
OZV 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2017
OZV 2/2016 o místním poplatku ze psů 01.01.2017

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Usnesení zastupitelstva obce

Usnesení zastupitelstva obce za rok 2012
 
Usnesení zastupitelstva obce za rok 2013
 
Usnesení zastupitelstva obce za rok 2015

 

Usnesení zastupitelstva obce za rok 2016

Usnesení zastupitelstva obce za rok 2017

 

Oznámení

Břežanský vodovod-fakturace[2].pdf

Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

23. 4. Vojtěch

Zítra: Jiří

Aktuality

Výsledky rozborů pitné vody - VODOVOD MACKOVICE

Výsledky rozborů

MUDr. Radoslav Olejník - provozní a ordinační doba

ordinacni_hodiny2015.pdf

Lékárna Božice a Česká pošta Břežany-pracovní doba

Lekarna Bozice.pdf

Nahlížení do katastru nemovitostí a map

nahlizenidokn.cuzk.cz/

Aktuální jízdní řády

www.idsjmk.cz

Návštěvnost stránek

108918