Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Úřední deska - archiv

Úřední deska - archiv

Veřejné zasedání ZO dne 11.2.2011ÚŘEDNÍ DESKA OBCE MACKOVICE

Náš tip: chcete-li uložit některý dokument z níže uvedených tabulek přímo k sobě do počítače, potom klikněte pravým tlačítkem myši na název požadovaného dokumentu a rozbalí se Vám na obrazovce nabídka Vašeho prohlížeče. V této nabídce vyberte položku "Uložit cíl jako..." a pak už si jen vyberte, kam chcete dokument uložit.
Pozn.: tento postup je platný pro prohlížeče Internet Explorer. Používáte-li jiný typ prohlížeče webových stránek, pak by měl být postup při přímém uložení dokumentu podobný.

Dokumenty v PDF formátu je možné prohlížet pokud máte u sebe v počítači nainstalovaný software Adobe Acrobat Reader. Pokud máte o tento program zájem, pak je k dispozici zdarma ke stažení na následující adrese:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Dokumenty Vyvěšeno Sejmuto
Veřejná vyhláška-oprava místních  komunikací a chodníků v k.ů. Mackovice 21.01.2008 06.02.2008
Návrh rozpočtu DSO NIVA na rok 2008 22.01.2008 09.02.2008
Mimořádné zasedání ZO Mackovice 2.2.2008 v 19.00 hod. 23.01.2008 02.02.2008
FÚ Znojmo - veřejná vyhláška - Staňková Dagmar (nar. 1984) 28.01.2008 15.02.2008
FÚ Znojmo - veřejná vyhláška - Žárovský Jan 29.01.2008  15.02.2008
Výroční zpráva obce Mackovice za rok 2007 01.02.2008 29.02.2008
Obec Mackovice-oznámení záměru pronájmu nemovitosti 04.02.2008 28.02.2008
Návrh rozpočtu obce Mackovice na rok 2008 12.02.2008 03.03.2008
Rozpočtový výhled obce Mackovice 2009-2010 13.02.2008 03.03.2008
Rozpočet ZSO Hrušovansko na rok 2008-opravený 15.02.2008 05.03.2008
Závěrečný účet ZSO Hrušovansko 2007 15.02.2008 05.03.2008
Pozvánka na veřejné zasedání ZO  Mackovice 29.2.2008 v 19.00 18.02.2008 03.03.2008
Územní rozhodnutí "Oprava místních komunikací a chodníků" Mackovice 25.02.2008 12.03.2008
Obec Mackovice-oznámení záměru pronájmu nemovitosti 03.03.2008 20.3.2008
Obec Mackovice- oznámení záměru prodeje nemovitosti 03.03.2008 20.3.2008
Změna č. 1 Územního plánu obce Mackovice část 1 07.03.2008 24.4.2008
Změna č. 1 Územního plánu obce Mackovice-část 2 07.03.2008 24.4.2008
Změna č. 1 Územního plánu obce Mackovice-část 3-veřejná vyhl. 07.03.2008 24.4.2008
Změna č. 1 Územního plánu obce Mackovice-část 4 07.03.2008 24.4.2008
Změna č. 1 Územního plánu obce Mackovice-část 5 07.03.2008 24.4.2008
Změna č. 1 Územního plánu obce Mackovice-část 6 07.03.2008 24.4.2008
Změna č. 1 Úzmeního plánu obce Mackovice-část 7 07.03.2008 24.4.2008
Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č.1 obce Oleksovice 10.03.2008 24.4.2008
Závěrečný účet obce Mackovice za rok 2007 18.03.2008 03.04.2008
Rozvaha,plnění příjmů a výdajů obce Mackovice 18.03.2008 03.04.2008
Inventarizační zápis obce Mackovice 18.03.2008 03.04.2008
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mackovice za rok 2007 č.1 18.03.2008 03.04.2008
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mackovice za rok 2007  č.2 18.03.2008 03.04.2008
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mackovice za rok 2007  č.3 18.03.2008 03.04.2008
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mackovice za rok 2007  č.4 18.03.2008 03.04.2008
Závěrečný účet DSO NIVA 2007 19.03.2008 04.04.2008
Zpráva o přezkoumání DSO NIVA 2007 19.03.2008 04.04.2008
Krajský úřad JMK - veřejná vyhláška evropsky významné lokality 31.03.2008 21.4.2008
Dražební vyhláška-Exekutorský úřad Jihlava 03.04.2008 07.05.2008
Oznámení o společném jednání návrhu změny č.1 ÚP Miroslav 03.04.2008 24.04.2008
FÚ Znojmo-Veřejná vyhláška Staňková Dagmar (nar.1984) 09.04.2008 25.04.2008
PF ČR-Veřejné výběrové řízení na prodej nemovitostí-bývalé jesle 09.04.2008 22.05.2008
FÚ Znojmo-vyhláška vyměření daně z nemovitostí na rok 2008 14.04.2008 02.05.2008
Návrh rozpočtu 2008-DSO DANÍŽ 15.04.2008 07.05.2008
Nařízení Krajské veterinární správy pro JMK č.2/2008 16.04.2008 07.05.2008
Návrh závěrečného účtu za rok 2007-DANÍŽ 05.05.2008 26.06.2008
FÚ Znojmo-veřejná vyhláška STAŇKOVÁ DAGMAR (nar.1984) 07.05.2008 23.05.2008
Mimořádné zasedání ZO Mackovice 17.5.2008 v 19.00 hod. 07.05.2008 17.05.2008
Nařízení Krajské veterinární správy pro JMK č.3/2008 07.05.2008 23.05.2008
FÚ Znojmo-Veřejná vyhláška Josef Kalianko nar.1978 13.05.2008 03.06.2008
Nařízení města Znojma č. 3/2008 16.05.2008 03.06.2008
Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 31.5.2008 v 19.00 hod. 20.05.2008 02.06.2008
FÚ Brno Veřejná vyhláška FIGURA KAREL  26.05.2008 12.06.2008
MÚ Mor. Krumlov-Oznámení o veř. proj. změny č.1 ÚP Miroslav 30.05.2008 23.06.2008
Obec Mackovice-změna územního plánu obce č.1 02.06.2008 17.06.2008
Obec Mackovice-změna územního plánu obce č.1 02.06.2008 17.06.2008
Obec Mackovice-změna územního plánu obce č.1 02.06.2008 17.06.2008
Obec Mackovice-změna územního plánu obce č.1 02.06.2008 17.06.2008
Obec Mackovice-změna územního plánu obce č.1 02.06.2008 17.06.2008
Obec Mackovice-změna územního plánu obce č.1 02.06.2008 17.06.2008
Obec Mackovice-záměr prodeje nemovitostí v obci Mackovice 04.06.2008 26.06.2008
FÚ Znojmo - veřejná vyhláška Kalianko Josef 06.06.2008 23.06.2008
"Větrný park Čejkovice" -zveřejnění oznámení záměru 09.06.2008 19.08.2008
Obec Mackovice - výzva k podání nabídky veřejné zakázky 13.06.2008 25.07.2008
Pozvánka na mimořádné zasedání 25.7.2008.doc 16.07.2008 25.07.2008
Návrh Plánu oblasti povodí Dyje k připomínkám veřejnosti 25.06.2008 08.01.2009
Větrný park Čejkovice-závěr zjišťovacího řízení 21.07.2008 19.08.2008
MÚ Hrušovany N/J-Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 21.07.2008 08.08.2008
E.ON-upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez 28.07.2008 18.09.2008
MÚ Znojmo-oznámení k vyzvednutí písemnosti-Schuttera David (1983) 08.08.2008 28.08.2008
FÚ Znojmo-Veřejná vyhláška Kalianko Josef (roč.1978) 13.08.2008 28.08.2008
MÚ Hrušovany N/J-Územní rozhodnutí "Mackovice,úprava venk.ved.NN" 15.08.2008 05.09.2008
OÚ Mackovice-pozvánka na veřejné jednání ZO dne 29.8.2008 19.08.2008 05.09.2008
VOBLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A SENÁTU PARLAMENTU ČR 19.08.2008 21.10.2008
Exekutorský úřad Brno - dražba nemovitosti v k.ú. Božice 19.08.2008 18.09.2008
Exekuční úřad Brno - dražební vyhláška v k.ú. Mackovice-Ampapová - č.p. Mackovice 61 včetně pozemků 21.08.2008 18.09.2008
MÚ Znojmo, odbor ŽP-sdělení vyhlášení skutečností pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného dle vyhl.č. 294/2006 Sb. 27.08.2008 31.12.2008
FÚ Znojmo-veřejná vyhláška Mihalco Josef 15.09.2008 01.10.2008
MÚ Hrušovany N/J-splašková kanalizace obce Mackovice II.etapa a prodlužení stoky dešťové kanalizace-pozvánka k veřejnému ústnímu jednání 18.09.2008 21.10.2008
Výsledky voleb do Zastupitelstva kraje 18.10.2008 11.11.2008
Opis výsledku hlasování voleb do Senátu PČR 18.10.2008 11.11.2008
Opis výsledku hlasování voleb do Zastupitelstva kraje str.1 18.10.2008 11.11.2008
Opis výsledku hlasování voleb do Zastupitelstva kraje str.2 18.10.2008 11.11.2008
VOLBY DO SENÁTU PČR 2.KOLO-24.-25.10.2008 20.10.2008 11.11.2008
MÚ Mor.Krumlov-Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu obce Dolenice 21.10.2008 18.11.2008
Výsledky voleb do Senátu PČR 2.KOLO na www.volby.cz 25.10.2008 18.11.2008
MÚ Hrušovany N/J-Územní rozhodnutí-Splašková kanalizace obce Mackovice II.etapa a prodloužení stoky dešťové kanalizace 29.10.2008 14.11.2008
Dražba nemovistostí-Kalianko Josef, Jitka Franková 11.11.2008 04.12.2008
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Mackovice 29.11.2008 v 19.00 hod. 18.11.2008 04.12.2008
Obec Mackovice-oznámení o záměru prodeje nemovitosti  04.12.2008 08.01.2009
Obec Mackovice-oznámení o záměru pronájmu nemovitosti  04.12.2008 08.01.2009
Oznámení o volném pracovním místu na účetní obce Mackovice  09.12.2008  12.01.2009
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE.docx 10.02.2009  02.03.2009
Návrh rozpočtu obce Mackovice na rok 2009 09.02.2009 28.02.2009
Rozpočtový výhled obce Mackovice na rok 2010 - 2011 09.02.2009 28.02.2009
ZSO Hrušovansko-rozpočet 2009 20.02.2009 15.04.2009
ZSO Hrušovansko - závěrečný účet 2008 20.02.2009 15.04.2009
ZSO Hrušovansko-plnění rozpočtu 2008 20.02.2009 15.04.2009
FÚ Znojmo - informace pro daňové poplatníky  25.02.2009 20.03.2009
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 5. a 6. června 2009   09.04.2009  08.06.2009
Závěrečný účet obce Mackovice za rok 2008  30.04.2009  01.06.2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mackovice za rok 2008  07.05.2009 27.05.2009
Rozvaha 13/2008    30.4.2009 27.05.2009
Příloha 12/2008    30.4.2009 27.05.2009
Výkaz zisku a ztráty 12/2008    30.4.2009 27.05.2009
Výkaz plnění rozpočtu 12/2008    30.4.2009 27.05.2009
Inventarizační zápis obce Mackovice    30.4.2009 27.05.2009
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření r. 2008 DSO NIVA

   15.5.2009

09.06.2009
Závěrečný účet DSO NIVA za rok 2008   15.05.2009 09.06.2009
Veřejné zasedání zastupitelstva obce   11.05.2009 29.05.2009
Veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 13.6.2009    04.06,2009 14.06.2009
Veřejná vyhláška - oznámení   24.07.2009 09.10.2009
Veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 29.8.2009  17.08.2009 31.08.2009
Veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 12.9.2009  31.08.2009 14.09.2009
Volby do Parlamentu ČR  03.09.2009 19.09.2009
Veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 27.11.2009  09.11.2009 01.12.2009
Veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 21.2.2010  02.02.2010 21.02.2010
Návrh rozpočtu obce Mackovice na rok 2010  01.02.2010 21.02.2010
Finanční úřad Znojmo - daň. přiznání za rok 2009  11.02.2010 20.03.2010
Rozpočtový výhled obce Mackovice 2011 až 2012  04.02.2010 21.02.2010
Závěrečný zápis k inventarizaci 2009  04.02.2010 21.02.2010
Návrh rozpočtu DSO NIVA 2010  03.03.2010 23.03.2010
Návrh rozpoču 2010 DSO DANÍŽ

 15.03.2010

19.04.2010
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR  13.04.2010 16.06.2010
Výzva k podání nabídky 19.04.2010 30.04.2010
Veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 7.5.2010 26.04.2010 07.05.2010
Závěrečný účet ZSO Hrušovansko 2009 27.04.2010 18.05.2010
Návrh závěrečného účtu Daníž 2009 30.04.2010 20.05.2010
Závěvečný účet obce Mackovice za rok 2009 12.05.2010 16.06.2010
Zpráva o výsledku hospodaření obce Mackovice rok 2009 část 1 13.05.2010 01.06.2010
Zpráva o výsledku hospodaření obce Mackovice rok 2009 část 2 13.05.2010 01.06.2010
Zpráva o výsledku hospodaření obce Mackovice rok 2009 část 3 13.05.2010 01.06.2010
Zpráva o výsledku hospodaření obce Mackovice rok 2009 část 4 13.05.2010 01.06.2010
Příloha: FIN 12/2009 13.05.2010 01.06.2010
Příloha : Rozvaha 13/2009 13.05.2010 01.06.2010
Příloha : Závěrečný zápis k inventarizaci za rok 2009 13.05.2010 01.06.2010
Veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 26.6.2010 16.06.2010 26.06.2010
Volby do zastupitelstva obce ve dnech 15.-16.10.2010 22.07.2010 18.10.2010
Volby do zastupitelstva obce - Zvěřejnění seznamu OÚ 22.07.2010 18.10.2010
Volby do zastupitelstva obce - Počet podpisů na peticích 22.07.2010 18.10.2010
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace 06.08.2010 04.09.2010
Veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 4.9.2010 25.08.20100 05.09.2010
Obec Mackovice-Oznámění záměru prodeje pozemků 29.09.2010 19.10.2010
Výsledky voleb do ZO Mackovice konané 15.-16.10.2010 18.10.2010 02.11.2010
Veřejná zasedání ZO dne 14.11.2010 02.11.2010 15.11.2010
Veřejná vyhláška - Soukeníková 18.11.2010 03.12.2010
Obec Mackovice-Oznámení záměru pronájmu pozemku 15.11.2010 18.12.2010
Obec Mackovice-Oznámení záměru pronájmu pozemků dle přílohy 15.11.2010 18.12.2010
Obec Mackovice-Příloha k oznámení záměru pronájmu pozemků 15.11.2010 18.12.2010
Rozpočet ZSO Hrušovansko na rok 2011 26.11.2010 16.12.2010
Návrh rozpočtu DSO NIVA na rok 2011 01.12.2010  31.12.2010
ÚŘEDNÍ DESKA ROK 2011    
Veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 14.1.2011 06.01.2011 14.01.2011
OZV 1/2011 odpad 15.01.2011  09.02.2011
OZV 2/2011 psi 15.01.2011  09.02.2011
OZV 3/2011 veřejné prostranství 15.01.2011  09.02.2011
Návrh rozpočtu na rok 2011 obce Mackovice 25.01.2011  14.02.2011
Rozpočtový výhled 2012-2013 obec Mackovice 25.01.2011  14.02.2011
Veřejné zasedání ZO dne 11.2.2011 31.01.2011  14.02.2011
Veřejná vyhláška Krajského úřadu JMK  02.03.2011  19.04.2011
MÚ Znojmo - veřejná vyhláška Beníček Pavel  01.03.2011  17.03.2011
Sčítání lidu 2011-oznámení ČSÚ  07.03.2011  14.04.2011
Sčítání lidu 2011 - informace ČSÚ  07.03.2011  14.04.2011
Závěrečný účet obce Mackovice za rok 2010  09.03.2011  28.03.2011
Závěrečný účet obce Mackovice za rok 2010 - Zpráva  09.03.2011  28.03.2011
Závěrečný účet obce Mackovice za rok 2010 - Zápis  09.03.2011  28.03.2011
Závěrečný účet obce Mackovice za rok 2010 - přílohy o dotacích  09.03.2011  28.03.2011
Závěrečný účet obce Mackovice za rok 2010 - přílohy o dotacích  09.03.2011  28.03.2011
Závěrečný účet obce Mackovice za rok 2010 - příloha úvěry  09.03.2011  28.03.2011
Závěrečný účet obce Mackovice za rok 2010 - příloha PO  09.03.2011  28.03.2011
Závěrečný účet obce Mackovice za rok 2010 - Komentář  09.03.2011  28.03.2011
Závěrečný účet obce Mackovice za rok 2010 - Výkazy 2010  09.03.2011  28.03.2011
Sčítání lidu 2011 - kontakty na ČSÚ a sběrné místo ČP  16.03.2011  19.04.2011
Návrh rozpočtu svazku na rok 2011-DANÍŽ  16.03.2011  06.04.2011
MÚ Hrušovany nad Jevišovkou-Veřejná vyhláška Oznámení zahájení územního řízení - Yvette Staňková  18.03.2011  19.04.2011
Záměr prodeje nemovitostí v k.ú.Mackovice-JMK  30.03.2011  20.07.2011
     

 

ARCHIV

                        Dokumenty