Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost
OZV č. 1/1992 O čistotě a ochraně životního prostředí
04.05.1992
Řád veřejného pohřebiště
01.07.2002
OZV č. 1/2005 Požární řád obce
19.03.2005
OZV č. 1/2006 Požární řád obce Mackovice 12.05.2006
Jednací řád obce Mackovice 12.12.2018
Organizační řád obce Mackovice 12.12.2018
OZV č.1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.02.2011
OZV č. 2/2011 o místním poplatku ze psů 01.02.2011
OZV č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.02.2011
OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mackovice 06.02.2015
Nařízení Obce Mackovice č. 2/2015-Tržní řád obce Mackovice 06.02.2015
Příloha č.1 k Nařízení obce Mackovice č.2/2015, kterým se vydává Tržní řád obce Mackovice 06.02.2015
OZV č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2016
OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2017
OZV č. 2/2016 o místním poplatku ze psů 01.01.2017
Řád veřejného pohřebiště obce Mackovice 19.06.2019
OZV č. 12019 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2020
OZV č. 22019 o místním poplatku ze psů 01.01.2020
Obecně závazná vyhláška obce Mackovice č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01.01.2022
Obecně závazná vyhláška obce Mackovice č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 01.01.2022
Obecně závazná vyhláška č. 1_2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf 01.01.2024
Obecně závazná vyhláška č. 2_2023 o místním poplatku ze psů.pdf 01.01.2024
Obecně závazná vyhláška č. 3_2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf 01.01.2024